بایگانی برچسب: شادی آور

آیا پول باعث شادی می شود؟

رابطه شادی و پول چیست؟

رابطه بین پول و شادمانی یا حتی ارائه دادن یک تعریف جهانی از شادمانی بسیار دشوار است‌. همچنین منتقدان اشاره می‌کنند که دستیابی به یک راه قطعی برای به موفقیت رسیدن یک ملت از طریق شاد زیستن به همان میزان دشوار خواهد بود. چه دلایلی وجود دارد که پول باعث شادی می‌شود؟ به چه دلایلی […]