بایگانی برچسب: روش کنترل احساس

چگونه احساسات خود را کنترل کنیم؟

روش های کنترل احساسات-سایت انگیزشی بهار باور

در این مقاله از بهارِباور قصد داریم تا به شما راه کارهایی برای کنترل احساسات ارائه کنیم. احساسات چیست؟ مجموعه ای از حالات مانند، خشم، تنفر، شادی، عشق، اندوه، آرزو، ترس و… احساسات هر فرد را تشکیل می دهند. حرکات کسی که می خندد، برای هر فردی قابل فهم است. ایما و اشاره در سرتاسر […]