بایگانی برچسب: بخشندگی

قانون کارما چگونه زندگیتان را متحول می کند؟

قانون کارما-سایت انگیزشی بهارباور

در این سری از مقاله انگیزشی بهارِباور به قانون کارما و تاثیر آن بر روی زندگی می پردازیم. همان طور که شاید شنیده باشید معنی کارما (karma) در فرهنگ هندو به مفهوم عملکرد فرد در زندگی است. در قانون جذب نیز بر مفهوم کارما بسیار تاکید شده است. کارما یک قانون انکار ناپذیر در هستی است. کارما در لغت از یک واژه […]