کارگاه پیش بسوی موفقیت

    149,000 تومان

    این کارگاه شامل بیست و یک ویدیو می باشد.

    عناوین آموزشهای کارگاه

    بزرگترین عامل رسیدن به موفقیت، باور مثبت و سازنده، باور منفی و مخرب، چهارچوب های ذهنی، فیلتر ذهنی و تاثیر شانس در موفقیت

    دسته: برچسب: